prijzenWanneer gekozen wordt voor een 'Fixed price', dan wordt er voor de door TrafficVision geleverde diensten een vast bedrag X betaald. Dit bedrag kan direct bij aanvang van de samenwerking, maar ook periodiek voldaan worden. De opbouw van de fixed price is gebaseerd op een aantal elementen:

  • eenmalige opstart kosten (overhead, analyse en initiatie)
  • kosten m.b.t. de continue uitvoer van activiteiten (optimalisatie, consolidatie en rapportage)
  • de performance incentive

Wanneer geschikt?

Het afspreken van een fixed price kan zekerheid bieden aan een klant die gebonden is aan een marketing budget dat vooraf is vastgesteld. Ongeacht een ongekende succesvolle performance, zal dit budget dus niet overschreden worden.

Een andere voordeel kan zijn dat de klant parallel aan de activiteiten van TrafficVision meewerkt aan de internet marketing. De extra inspanningen van de klant worden in dat geval niet doorberekend aan TrafficVision.

Omdat bij een fixed price de klant betaalt voor actie (‘Pay for action’) zonder dat resultaten duidelijk zijn, loopt zij in beginsel een groter risico.