Kantoor

De werkwijze van TrafficVision vindt haar grondslag in 'levering van maatwerk' en 'structuur'. We houden van ‘keep it simple, but not too simple’ en proberen dit zowel in de beschrijving van onze activiteiten en rapportage daarop te realiseren.

Maatwerk

Het te leveren resultaat voor de zoekmachine optimalisatie verschilt per klant. Het resultaat hangt af van de wens van de klant, maar ook van de branche waarin de klant opereert. De verschillen tussen klanten vereisen speciaal maatwerk van onze te leveren dienstverlening.

Dit maatwerk hangt bijvoorbeeld af van klantspecifieke criteria als:

  • ambitie
  • urgentie
  • budget
  • concurrentie

Het verschil in branche en concurrentie zorgen voor grote verschillen in de moeilijkheidsgraad van de te realiseren toppositionering. Deze moeilijkheidgraad is verwerkt in het prijsmodel, dat net als de andere criteria die relateren aan het te verrichten maatwerk, contractueel wordt vastgelegd.

Structuur

Bij de levering van de dienst hanteren wij een vaste en duidelijke structuur. 

De levering van diensten door TrafficVision vangt aan na bekrachtiging van een contract. Dit contract is het logische eindproduct van onderhandelingen over de offerte. Voordat activiteiten door TrafficVision worden uitgevoerd, dient er bij de klant een speciale 'tracker' te worden geinstalleerd op de gecontracteerde website. Dit stukje code communiceert bezoekersinformatie dat noodzakelijk is voor de rapportage (en voor het variabel prijsmodel voor de facturatie).

De structuur die wordt gehanteerd is de volgende cyclusvorm van activiteiten:

  1. Analyse
  2. Actie
  3. Rapportage
  4. Terugkoppeling

Tijdens de analyse worden de wensen van de klant vertaald in de te verrichten handelingen. Deze handelingen worden verdeeld en gepland op basis van prioriteit alvorens ze worden uitgevoerd door TrafficVision. Rapportage vindt plaats door online communicatie van de resultaten. De resultaten zijn real-time te raadplegen in het gebruikersgedeelte van TrafficVision.nl. Afhankelijk van de wens van de klant wordt 2-wekelijks een rapport opgestuurd per email.

Terugkoppeling vindt, indien overeengekomen, elke maand plaats. Hierbij wordt contact met de klant opgezocht om de samenwerking te evalueren en eventueel bij te sturen.

Facturatie

Wanneer gekozen wordt voor een prijsmodel met een variabele component ('Pay for Performance') is de 'tracker' noodzakelijk. Dit stukje code stelt TrafficVision in staat, bij te houden hoeveel bezoekers er op gecontracteerd zoekwoorden zijn binnengekomen, ten einde hierop te kunnen factureren.