MarketingMarketing is het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn ruil te bevorderen. Vele factoren spelen hierbij een rol zoals prijs, product, promotie en plaats (Kotler). Net zo belangrijk zijn de psychologische factoren van de consument. Marketing is de sleutel om de consument dusdanig te beïnvloeden dat niet gekocht wordt bij de concurrent, maar bij de eigen onderneming.

Wanneer gekeken wordt naar het proces van 'intentie tot kopen', zijn een aantal momenten waarop marketing moet inspelen. Marketing dient toegepast te worden om ideeën op te wekken, onderzoek te ondersteunen en de afweging te beïnvloeden. Belangrijk in dit pre-koop proces is dat de intentie om te kopen steeds groter wordt. Hoe meer tijd de consument investeert, hoe groter de intentie wordt om te kopen. Dit betekent dat de rol van marketing gedurende dit proces steeds belangrijker wordt. Hetzelfde geldt voor marketing op internet: internet marketing.