• TrafficVision, hierna te noemen Opdrachtnemer, is een handelsnaam van Driene B.V., KvK nr.: 08141619.
  • Opdrachtgever is de partij die opdracht geeft aan Trafficvision.
  • Zoekmachines zoals Google en Bing vormen belangrijke partners waarmee Trafficvision samenwerkt. Het is van belang dat opdrachtgever kennis neemt van de regels die de zoekmachines stellen aan websites. Belangrijk is dat de opdrachtgever deze regels niet bewust (of onbewust) overtreedt. 

Aanbieding en acceptatie

Elke aanbieding tot opdracht door Trafficvision wordt vrijblijvend verstrekt. De opdracht wordt pas definitief nadat de opdrachtgever een officiële bevestiging heeft ontvangen. Tevens dient de eerste eerste financiele (deel)vergoeding of aanbetaling op de bankrekening van Trafficvision te zijn gestort. De aanbetaling bedraagt veelal 50% van de totale som waarop de opdracht betrekking heeft.

Duur en beeindiging

Onze afspraken hebben een looptijd van 12 maanden. Zonder stilzwijgende verlenging. Uitzonderingen: Bij opdrachtnemers die de regels van Google overtreden kunnen de afspraken per direct worden opgezegd. Eventuele gevolgschade zal door Trafficvision op opdrachtnemer worden verhaald.

Oplevering en levertermijnen

Nieuwe websites worden gemiddeld binnen 3 weken na aanvang van de werkzaamheden opgeleverd. Het registreren van domeinnamen kan soms enkele werkdagen in beslag nemen.

Prijzen

Alle genoemde prijzen in onze offertes en aanbiedingen worden vermeld in euro's.

Betalingsvoorwaarden

Door opdrachtgever wordt altijd vooraf betaald voor onze werkzaamheden. Dit geldt ook voor onze niet-goed-geld-terug aanbiedingen. Opdrachtnemer stuurt altijd een factuur voor alle betalingen.

Niet goed geld terug

Voor positieverbeteringen in de zoekmachines kan Opdrachtnemer geen garanties geven. Wel heeft Opdrachtgever kennis van, en ervaring met, de zoekmachines. Indien de verwachtingen rondom prestaties in de zoekmachines niet voldoen aan de verwachtingen die Opdrachtnemer er van heeft krijgt Opdrachtgever het geld terug. De te verwachten prestaties zullen vooraf duidelijk schriftelijk worden vastgesteld.